Skip to content

Hoe stemmen

Hoe stemmen

Zondag 14 oktober zijn er in heel het land gemeenteraadsverkiezingen. Dan kan jij een stem uitbrengen voor een nieuwe wind in Heist-op-den-Berg. Daarnaast stem je ook voor de nieuwe provincieraad. Hier lees je alles wat je moet weten om geldig te stemmen.

Foto Mortimer26 / Flickr
Foto Mortimer26 / Flickr
Hoe en waar moet ik gaan stemmen?

Iedereen die mag stemmen, krijgt thuis een oproepingsbrief toegestuurd. Deze heb je nodig om te mogen stemmen. Hierop staat ook het lokaal en adres waar je moet zijn. Je kan gaan stemmen tussen 8u en 13u. Naast deze brief, moet je ook je identiteitskaart meenemen.

Ik kan niet zelf gaan stemmen, wat nu?

Misschien ben je op 14 oktober op reis of aan het werk. Of kan je niet naar het stembureau komen vanwege je studies of om medische redenen. Geen paniek. In dit soort gevallen kan je iemand anders vragen om in jouw plaats te gaan stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Hiervoor moet je op voorhand een formulier invullen. Je kan dit formulier aanvragen bij je gemeente of hier downloaden.
Je kan om verschillende redenen een volmacht geven. Afhankelijk van die reden, heb je ook een extra bewijs of attest nodig met de reden waarom je niet zelf kan gaan stemmen. Tot slot moet je ook jouw oproepingsbrief geven aan de persoon die in jouw plaats gaat stemmen. Lees hier meer over stemmen bij volmacht.

Kan ik op verschillende kandidaten tegelijk stemmen?

Ja, dat kan. Op de stemcomputer moet je eerst kiezen voor welke lijst je wil stemmen. De PVDA heeft in heist het gemeenteraadlijstnummer 9. De PVDA heeft voor de provincieraad lijstnummer 7. Na je keuze voor de juiste lijst kan je kiezen om voor bepaalde kandidaten op die lijst een voorkeurstem te geven. Dat kan voor meerdere kandidaten. Je kan dus een lijststem geven voor de PVDA. Of je kan voor één of meerdere kandidaten op onze lijst een stem geven. Al jouw voorkeursstemmen worden meegerekend voor de uiteindelijke zetelverdeling. Geef zeker een voorkeurstem aan onze lijsttrekker Jeroen en aan één of meerdere andere kandidaten op onze lijst.

Wanneer is de uitslag bekend?

De resultaten van deze verkiezingen worden in de loop van de namiddag en avond bekend gemaakt. Wil je de uitslag live volgen samen met de PVDA ploeg? Kom dan vanaf 17u naar Johan Van den Bergh, Vogelroedestraat 21, Heist-op-den-Berg