Skip to content

PVDA roept gemeentebestuur op omaan te sluiten bij Statiegeldalliantie

PVDA roept gemeentebestuur op omaan te sluiten bij Statiegeldalliantie

Tijdens de coronacrisis trokken mensen massaal de natuur in om tot rust te komen, te wandelen en te fietsen. De natuur was nog nooit zo schaars en kostbaar, maar toch blijkt zwerfvuil nog steeds een groot en groeiend probleem. PVDA Heist-op-den-Berg roept het gemeentebestuur daarom op om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

“We willen allemaal een propere gemeente zonder zwerfvuil en met minder afval. Een kant-en-klare oplossing bestaat niet, maar verschillende landen en regio's bewijzen wel dat het beter kan", zegt Jeroen Spruyt van PVDA Heist-op-den-Berg. "Door het invoeren van statiegeld op plastic drankflesjes en drankblikjes zou zwerfvuil al met 40% kunnen verminderen. Op lange termijn moet er werk worden gemaakt van een sociaal afvalbeleid in functie van een circulaire economie.”

PVDA roept het gemeentebestuur daarom in een open brief op om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Die ijvert al sinds 2017 voor de invoering van statiegeld. Ruim 8 op 10 Belgen blijken voorstander van statiegeld en er intussen sloten zich ook al meer dan 1100 Belgische en Nederlandse gemeenten, steden, bedrijven en verenigingen aan. Het is onbegrijpelijk dat Heist-op-den-Berg achterblijft.

 

Geachte college van burgemeester en schepenen,

Tijdens de coronacrisis werd duidelijk hoe schaars en kostbaar onze natuur is en mensen trokken er massaal op uit om hiervan te genieten. Helaas werd hiermee ook pijnlijk duidelijk dat zwerfvuil nog steeds een groot en groeiend probleem is. Uit onderzoek van OVAM blijkt dat meer dan 3 op de 4 Belgen zich hier echt aan storen en dat 70% van de Vlamingen wakker ligt van het leefmilieu en vervuiling. Ook de maatschappelijke kost van afval en zwerfvuil is niet min. Er is dus duidelijk nood aan actie.

We willen allemaal een propere gemeente. Een gemeente met minder afval. Een gemeente zonder zwerfvuil en sluikstort. Dat kunnen we alleen maar realiseren met een sociaal afvalbeleid in functie van recyclage en een circulaire economie en daarvoor is een grote omslag nodig. Een kant-en-klare oplossing bestaat niet, maar verschillende landen en regio's bewijzen wel dat het anders en beter kan. Zij voerden statiegeld in op plastic drankflesjes en drankblikjes en dit zou kunnen leiden tot een vermindering van 40% van het zwerfvuil.

Wij roepen daarom op om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie die al sinds 2017 ijvert voor de invoering van statiegeld. De Statiegeldalliantie vertegenwoordigt de stem van 82 procent van de Belgen en 78 procent van de Nederlanders die voorstander zijn van statiegeld op plastic flessen en blikjes.

Zij voeren momenteel campagne onder de noemer “Yes We Can!” met het doel:

  •  een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastic drankflessen en drankblikjes;

  •  een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;

  •  een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

Wij vragen u om ook onze gemeente aan te sluiten bij deze Statiegeldalliantie en de “Yes We Can!”-campagne te onderschrijven, zoals heel wat Belgische en Nederlandse steden en gemeenten reeds deden.

We wachten ongeduldig en hopend op een positief antwoord.

 

De PVDA-ploeg van Heist-op-den-Berg