Skip to content

Tijd om van de verkeersveiligheid een prioriteit te maken..

Tijd om van de verkeersveiligheid een prioriteit te maken..
Op de N10 in Heist-op-den-Berg bevindt zich de rotonde Fabiola, die momenteel nog geen gescheiden fietspaden heeft. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft echter al geruime tijd plannen om zowel de rotonde als de omgeving te herontwerpen. De bedoeling is om een "ovonde" te creëren, een ovale rotonde met fietstunnels.
 
 

Hoewel er al werkzaamheden waren gestart voor de nutsleidingen, moesten deze worden stilgelegd vanwege problemen met onteigeningen die nog moeten plaatsvinden. Naar verwachting kunnen deze werkzaamheden pas volgend jaar weer worden hervat. Desalniettemin hoopt AWV (Agentschap wegen en verkeer) nog dit jaar te kunnen beginnen met de hoofdwerken tussen de rotonde en de grens met Berlaar.

De vertraging van de werkzaamheden aan de rotonde Fabiola zorgt voor frustratie bij de lokale bevolking. PVDA Heist heeft haar zorgen geuit over het gebrek aan onderhoud aan de rotonde, wat de situatie nog gevaarlijker maakt. Senne Heremans, voorzitter van de lokale afdeling van de PVDA, stelt dat het lijkt alsof de geplande heraanleg als excuus wordt gebruikt om geen kleine aanpassingen te doen die de veiligheid kunnen verbeteren. Hij pleit bijvoorbeeld voor het invoeren van een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur om de verkeerssituatie op de rotonde te verbeteren.

Met het oog op het nieuwe schooljaar heeft de PVDA besloten om zelf actie te ondernemen om de veiligheid van de rotonde te waarborgen. Vanaf 1 september zullen er weer schoolkinderen passeren, en de huidige situatie is simpelweg levensgevaarlijk. Er hebben al ongevallen plaatsgevonden en de fietspaden zijn overwoekerd met onkruid en bezaaid met stenen. De PVDA heeft de handen uit de mouwen gestoken en is begonnen met het verwijderen van het onkruid en het herstellen van de fietspaden. Daarnaast hebben ze een verkeersbord opnieuw rechtgezet en de haaientanden, die fietsers aangeven dat ze voorrang moeten verlenen, in opvallende kleuren geschilderd. Op deze manier hoopt de partij een duidelijk signaal af te geven dat de rotonde dringend aandacht verdient, niet alleen voor fietsers, maar ook voor auto's en vrachtwagens.

Hoewel de heldere kleuren zijn aangebracht met krijtverf en na een maand zullen verdwijnen, hoopt de PVDA dat de gemeente de markeringen op de rotonde in duidelijke permanente kleuren zal aanbrengen. Ze willen niet te ver gaan met illegale acties, maar ze willen wel dat de lokale autoriteiten de urgentie van de situatie erkennen en passende maatregelen nemen om de veiligheid op de rotonde te verbeteren. De PVDA blijft strijden voor een veilige verkeerssituatie op de rotonde Fabiola en zal niet rusten totdat de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd.

Lees hier ook het artikel op Vrtnws

Rotonde fabiola
Rotonde Fabiola
Rotonde fabiola
Rotonde fabiola
Rotonde Fabiola
Rotonde Fabiola
Rotonde Fabiola
Rotonde fabiola