Skip to content

PVDA houdt peiling bij 1000 Heistenaren: “Inwoners liggen wakker van armoede, mobiliteit en betaalbaar wonen”

PVDA houdt peiling bij 1000 Heistenaren: “Inwoners liggen wakker van armoede, mobiliteit en betaalbaar wonen”

De voorbije maanden trok PVDA rond met haar “Grote Bevraging” om te peilen naar de mening van de bevolking. In Heist-op-den-Berg vulden maar liefst 1011 mensen de bevraging volledig in. “We wilden weten waar de mensen van wakker liggen zodat we die bekommernissen echt op de agenda kunnen plaatsen”, zegt lijsttrekker Senne Heremans “En dat leverde alvast één duidelijk resultaat op: voor de inwoners van Heist-op-den-Berg is de strijd tegen armoede het belangrijkste thema, nipt gevolgd door mobiliteit en betaalbaar wonen.

“De afgelopen maanden trokken we de Heistse wijken in om zo veel mogelijk Heistenaren te bevragen. We vonden het belangrijk om een zo breed mogelijke groep te bevragen. Ongeveer vier vijfde van de respondenten stemde in 2019 niet op PVDA”, benadrukt lijsttrekker Senne Heremans. “Dat toont aan dat de bevraging veel breder gaat dan de eigen achterban en dat die ons veel kan leren over wat de Heistenaren denken.”

In de bevraging konden de bevraagden aanduiden welke thema’s zij het belangrijkst vinden. Met grote voorsprong maken de Heistenaren het meest zorgen over de armoedecijfers in Heist-op-den-Berg. “Begrijpelijk,” zegt Heremans, “op dit moment groeit 1 op 10 van de kinderen op in armoede. Achter elk cijfer zit een gezin dat elke maand moet vechten om rond te komen. Als je dan ziet dat de woningprijzen de pan blijven uitswingen en het openbaar vervoer steeds duurder wordt, vinden wij dat het gemeentebestuur haar prioriteiten fout legt. Met PVDA willen wij investeren in betaalbaar wonen en openbaar vervoer. Daarnaast pleiten wij ervoor om het kansarmoedenetwerk als officiële adviesraad te erkennen om mensen in armoede effectief mee te laten participeren. Praat niet over mensen, maar met mensen.”Nog opvallend, 58% van de bevraagden vindt dat de gemeente betaalbare rusthuizen moet garanderen. “Dit komt overeen met de verontwaardiging die wij overal horen over het beleid rond woonzorgcentrum Berkenhof,” ligt Heremans toe. “De rusthuisfactuur werd deze legislatuur duurder als besparingsmaatregel, maar ondertussen hebben de gemeenteraadsleden wel hun eigen zitpenningen naar het maximum verhoogd. Dat valt niet uit te leggen. We moeten ervoor zorgen dat de rusthuisfactuur nooit duurder is dan het pensioen.”Ook het beleid voor jongeren werd afgetoetst. Daar sprong het behoud van speelbos en uitbreiding van parkjes er uit met 4 op 10 van de stemmen. “Jongeren hebben op verschillende plaatsen het gevoel dat ze niet welkom zijn. Dat was zo toen het voortbestaan van de ijsbaan onzeker was en dat is ook met de plannen van de gemeente om het speelbos in het centrum te kappen. Dit geeft een duidelijk signaal dat kernontwikkeling moet samengaan met groenbehoud en uitbreiding van parkjes in alle deelgemeenten. We hopen dat burgerinitiatief Red het Speelbos het beroep voor het behoud van het speelbos wint,” zo zegt Heremans.“Wij gaan nu met al die resultaten aan de slag om ons programma voor de verkiezingen van oktober verder vorm te geven,” besluit Heremans, “luisteren naar de mensen zit in ons DNA. Op 19 april komt alvast PVDA-fractieleider voor het Vlaams parlement Jos D’Haese naar Hallaar om onze eisen en ideeën voor te stellen voor de verkiezinen van 9 juni.” 

Meer info op https://www.pvda.be/on-tour

Senne Heremans bevraagt een Heistenaar in januari

PVDA bevraagt mensen op Heist loopt Warm

De ploeg van PVDA heeft 1000 mensen bevraagd, ook in Wiekevors

De groepsleden van PVDA gingen ook aan het station Heistenaren bevragen.