Skip to content

Heistse meerderheid plaatst winst boven toegankelijke cultuur

Heistse meerderheid plaatst winst boven toegankelijke cultuur

De gemeenteraad van Heist-op-den-Berg keurde in april het nieuwe tariefreglement goed voor het cultuurcentrum Zwaneberg. De huurprijzen van de zalen en de servicekosten voor de verkoop van tickets zullen stijgen. Ook de Heistse verenigingen blijven niet gespaard van de prijsstijging. Dat is een stevige klap voor een sector die het in Coronatijden sowieso niet makkelijk heeft en dat is ook voor ons geen goede zaak, want  de bestaande drempels voor cultuur zullen hierdoor enkel nog verhogen. 

CC Zwaneberg - Foto door Raoul Heremans

Sinds de lancering van de nieuwe meerjarenplanning liet het gemeentebestuur duidelijk verstaan waar de prioriteiten liggen in de komende legislatuur. Om de financiële situatie van de gemeente terug in evenwicht te brengen is er volgens het bestuur nood aan een bedrijfseconomische benadering van alle gemeentelijke sectoren, ook de culturele sector. Eenvoudig gesteld, de gemeente moet meer werken zoals een bedrijf en cultuur moet in de eerste plaats niet waardevol en toegankelijk zijn, maar wel rendabel. Dat mag dan een goede zaak zijn voor het gemeentebestuur, voor de Heistenaar zelf is het dat alleszins niet. De hogere prijzen zullen ongetwijfeld leiden tot duurdere tickets en de drempels voor cultuurbeleving, die al hoog waren, worden dus enkel hoger. En aangezien ook de bouw van het prestigieuze cultuurcentrum een serieus prijskaartje had, betaalt de belastingbetaler uiteindelijk twee keer de rekening.

Dat alles efficiënter en rendabeler moet, is op zich geen nieuwe evolutie. De sluiting van de bibliotheken in de deelgemeenten na de opheffing van de bibliotheekplicht in 2016 is hier een duidelijke illustratie van. Het gevolg van deze centralisatie is echter ook dat de bereikbaarheid daalt. Iemand die geen auto bezit en niet in het centrum woont, is afhankelijk van de fietsinfrastructuur of het openbaar vervoer. In Heist-op-den-Berg is ook dat een hoge drempel.

Volgens PVDA is de vermarkting van cultuur een slechte zaak voor onze samenleving. Met PVDA komen wij op voor een gemeente op mensenmaat. Daarbij staat de mens centraal en niet de winst. Cultuur mag geen luxeproduct worden, maar moet democratisch en toegankelijk zijn. Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, draagt bij tot onze menselijke ontwikkeling en versterkt de solidaire samenleving. Daarom is het broodnodig om net te investeren in cultuur.

PVDA stelt daarom voor om de tariefverhogingen in het cultuurcentrum ongedaan te maken. We draaien de bezuinigingen terug en faciliteren een divers, bruisend en volks cultuurleven. Dat kan door de bibliotheekplicht terug in te voeren en de bibliotheken een brede invulling te geven als ontmoetingsruimte met een vrijetijdsaanbod. Ook de verdere ondersteuning van het verenigingsleven blijft belangrijk. Tenslotte hebben we in Heist-op-den-Berg het geluk reeds een sterk verenigingsleven te hebben met een rijk en gevarieerd cultuuraanbod. Het komt er dan ook op aan om dit zo te houden dankzij, en niet ondanks, het gevoerde beleid.