Skip to content

De PVDA is de beste keuze voor een links alternatief

De PVDA is de beste keuze voor een links alternatief

Op 1 mei kwamen tientallen PVDA-leden en sympathisanten samen op de Grote Markt voor de traditionele 1-meitoespraak, voordat ze zich aansloten bij de stoet. Ook vanuit Heist was er een delegatie aanwezig. Lees hier de inspirerende toespraak van Dirk Tuypens en geniet van de foto's.

Beste vrienden, kameraden,

Welkom op de 1 mei-viering van 2024. Het is dit jaar een speciale 1 mei, omdat het feest van de arbeid deze keer niet alleen in het teken staat van de sociale strijd, maar ook in dat van de verkiezingsstrijd. Nog een dikke maand en dan gaan we naar de stembus, om daar te zeggen door wie we in de komende jaren in de verschillende parlementen vertegenwoordigd willen worden.

En het ziet er naar uit dat heel veel mensen op 9 juni zullen aangeven dat ze meer volksvertegenwoordigers van de PVDA willen zien. Peiling na peiling laat daar geen misverstand over bestaan. De PVDA is op weg om in heel het land grote winst te noteren. Ik denk, kameraden, dat de PVDA op 9 juni geschiedenis gaat schrijven.

Die goede vooruitzichten voor de PVDA zorgen bij de traditionele partijen natuurlijk voor paniek. Ze worden met de dag zenuwachtiger. En ze beginnen dan ook van alles en nog wat te roepen om mensen ervan te overtuigen dat ze zeker niet voor ons moeten stemmen.

Eén van de beste dingen die ik in dat verband al heb gehoord is dit: “Als er te veel mensen voor de PVDA stemmen, dan zal het heel moeilijk zijn om een regering te vormen.” Met andere woorden: “Stem niet voor de PVDA, want dan kunnen wij niet langer ons goesting doen.”

Wel, ik denk dat daar een heel goede reden lig om net wél voor de PVDA te stemmen. Een stem voor de PVDA zorgt ervoor dat de traditionele partijen niet voor de zoveelste keer een klassiek onderonsje kunnen houden en nog maar eens een regering vormen waarvan de mensen snel zullen zeggen: “Moesten wij daarvoor gaan stemmen? Waarom doen we dat nog, er verandert toch niets.” Stemmen voor de PVDA is er mee voor zorgen dat die steriele onderonsjes van de traditionele partijen inderdaad veel moeilijker worden.

Nog iets anders wat geroepen wordt: “De PVDA sluit zichzelf uit, want ze zijn niet bereid tot een compromis.” Ik denk dat de waarheid is iets helemaal anders is. Wat ze eigenlijk bedoelen is dat zij geen compromissen willen die een fundamentele verandering inhouden.

De PVDA is klaar en duidelijk vragende partij voor een progressieve samenwerking op links. Maar er zijn dingen waar wij inderdaad niet over marchanderen.

Wij marchanderen niet over rechtvaardige belastingen. Omdat het niet kan dat gewone, werkende mensen de volle pot moeten betalen en rijke mensen en multinationals gebruik kunnen maken van allerlei constructies om zo veel mogelijk belastingen te ontwijken. Een grote meerderheid van de mensen vindt daarom dat een miljonairstaks niet meer dan normaal is. Wij vinden dat ook. Daarom blijven wij onverminderd vechten voor die miljonairstaks. Een belasting van twee procent op vermogens van meer dan vijf miljoen euro. Omdat we de inkomsten van zo’n rechtvaardige belasting nodig hebben. We hebben dat geld nodig om te investeren in openbaar vervoer, kinderopvang, zorg, onderwijs en noem maar op. Dus daarover marchanderen wij niet.

Wij marchanderen ook niet als het gaat over de koopkracht van mensen. Omdat het niet kan dat gewone mensen zich blauw betalen voor alles wat een mens elke dag nodig heeft: eten, drinken, energie, … Omdat het niet kan dat alles maar duurder wordt en tegelijkertijd de lonen van de mensen geblokkeerd worden. Dus daarom willen wij dat de btw op basisproducten zakt naar nul procent. Daarom willen wij dat er opnieuw vrij onderhandeld kan worden over onze lonen. Daarover marchanderen wij niet.

Ook over het afschaffen van de graaicultuur marchanderen wij niet. Omdat de politieke zelfbediening een van de dingen is waar de mensen zich het meest aan ergeren. Omdat die zelfbediening mee voor zorgt dat de mensen geen vertrouwen meer kunnen hebben in de politiek. Omdat het niet kan dat gewone mensen het altijd moeilijker krijgen om rond te komen terwijl politici zichzelf riante pensioenen en vertrekpremies toekennen. Daarover marchanderen wij niet.

En wij marchanderen ook niet als het over het klimaat gaat. Omdat de klimaatzaak alleen gewonnen kan worden als het ook een sociale zaak is. Omdat het niet kan dat gewone mensen moeten opdraaien voor de kosten en op alle mogelijke manieren verantwoordelijkheid moeten nemen, terwijl de grootste vervuilers bakken subsidie krijgen om vrolijk verder te doen. Daarover wordt niet gemarchandeerd.

En laten we ook niet vergeten om verder te kijken dan onze eigen achtertuin. Op dit moment woeden nog altijd die twee verschrikkelijke oorlogen in Gaza en Oekraïne.

We moeten naar een onderhandelde oplossing voor Oekraïne. Er is geen andere weg, tenzij we wetens en willens naar een derde wereldoorlog willen.

De genocide in Gaza moet stoppen. De westerse wereld moet elke dubbelzinnigheid daarover laten vallen en elke steun aan het extreemrechtse Israëlische regime stopzetten.

Wij verzetten ons tegen de roep om meer wapens, de honger naar meer geweld, vernieling en bloed. Wij willen vrede. Ook daar wordt niet over gemarchandeerd.

Het 1 meifeest is vandaag 140 jaar oud. En door de rechterzijde wordt dan ook graag geroepen dat het niet meer van deze tijd is, dat de sociale strijd al lang gestreden is. Dat is een pertinente leugen, kameraden. De sociale strijd is ook vandaag, in 2024, heel hard nodig.

Laat ik een duidelijk voorbeeld geven. Op korte tijd hebben we hier in de streek van Mechelen drie sociale drama’s gezien. In Mechelen sluit het chemiebedrijf Celanese tegen eind september de deuren: 220 mensen verliezen hun job. In Koningshooikt is busbouwer Van Hool failliet verklaard: 2.500 mensen verliezen hun job. En in Blaasveld sluit het depot van Decathlon: 132 mensen verliezen hun job.

De gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen reageerde op die drie sluitingen. En wat was zijn boodschap aan de regering: “De loonkosten zijn te hoog. Laat ons alstublieft minder belastingen betalen.” Altijd opnieuw diezelfde riedel. Dat het gaat om bedrijven die grote winsten boeken of veel potentieel hebben, dat doet voor Voka niets ter zake. Hun enige betrachting is werknemers minder loon betalen en minder bijdragen aan de sociale zekerheid.

De sociale strijd is niet gestreden, kameraden. Celanese, Van Hool en Decathlon laten dat zien. Zoals ook de zorgsector, de kinderopvang, het onderwijs, het openbaar vervoer en zoveel andere sectoren klaar en duidelijk laten zien. Het is voor alle werkende mensen, in al die verschillende sectoren, dat wij klaar en duidelijk zeggen: sociale rechten, koopkracht, serieuze lonen, eerlijke belastingen...over al die dingen marchanderen wij niet.

Door zo duidelijk te zijn over onze principes, sluiten wij onszelf niet uit, kameraden. Integendeel. Die consequente houding werkt. Ook vanuit de oppositie. Als er vandaag in de verkiezingsstrijd een debat is over eerlijke belastingen en alle partijen verplicht zijn om daarover een standpunt in te nemen, dan is dat omdat de PVDA dat op de agenda heeft gezet. Als vandaag een paar grote kleppers in het parlement zeggen dat ze genoegen zullen nemen met de helft van hun vertrekpremie, dan is dat omdat de PVDA die schande van de vertrekpremies naar buiten heeft gebracht. Als in de parlementen de onwettige pensioenbonussen afgeschaft zijn, dan is dat omdat de PVDA ook die schande openbaar heeft gemaakt. Als we vandaag 6% btw betalen op energie, als er vandaag een hoger minimumpensioen is, dan is dat onder meer omdat de PVDA daar al jarenlang strijd rond voert.

Er is veel mogelijk als partijen aan de linkerzijde consequent vasthouden aan hun linkse principes. Daarom is het zo pijnlijk om te zien hoe andere partijen aan die linkerzijde die principes gemakkelijk laten vallen. Het is jammer als we bij Groen horen dat de PVDA antipolitiek zou zijn, jammer als we bij Vooruit horen dat onze eisen niet realistisch zouden zijn. Ik zou aan beide partijen willen zeggen: kijk eens achterom, ga eens een stuk terug in jullie geschiedenis, want ooit lagen onze standpunten veel dichter bij elkaar dan jullie vandaag zelf willen geloven.

Vrienden, kameraden,

nog een dikke maand en dan zijn de verkiezingen daar. Het zijn de laatste weken om samen te vechten voor een links alternatief. De PVDA is daarvoor de beste keuze. Een partij die vasthoudt aan haar principes en het debat naar links trekt. Dus ik nodig jullie allemaal uit om in die korte tijd alles op alles te zetten om op 9 juni de PVDA tot grote overwinnaar te maken. We hebben jullie allemaal nodig. Je kan ons op heel veel manieren helpen en steunen. Aarzel niet en help mee om de sociale golf te versterken.

Wij zijn de PVDA, en de PVDA is: altijd aan jouw kant.

Een fantastische 1 mei!

Heist 1 mei
Heist 1 mei 1
Heist 1 mei 2
Heist 1 mei 4
Heist 1 mei 5
Heist 1 mei 6
Heist 1 mei 7
Heist 1 mei 8
Heist 1 mei 10
Heist 1 mei 12
Heist 1 mei 13
Heist 1 mei 14
Heist 1 mei 15