Steun de beweging voor een publiek speelbos in het centrum van Heist!

Het speelbos achter de lokalen van Chiro Heist-Centrum dreigt te moeten plaatsmaken voor appartementsblokken. Wij steunen de voorstellen tot behoud en opwaardering van het speelbos die Chiro Heist-Centrum samen met meer dan honderd buurtbewoners indienden.

Met het herschrijven van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, lijkt de gemeente geen rekening te houden met het speelbos in de kern van Heist-op-den-Berg. Op de eerste masterplannen stonden er zelfs appartementsblokken vlak achter de chirolokalen getekend.

Desondanks zijn er in deze fase juist heel veel positieve groene mogelijkheden die de gemeente kan inplannen. Het speelbos zou een openbaar groen-domein kunnen worden dat zorgt voor de verbinding tussen de nieuwe wijk, de buurtbewoners en de jeugdbeweging. Dit vergt politieke wil en durf om een deel van de ruimtelijke plannen te herschrijven in het voordeel van de jeugd, de natuur en de buurt.

Er is een groeiende en sterke beweging voor het behoud van dit waardevol stukje natuur in de kern van Heist. Na een oproep van Chiro Heist-Centrum werden er meer dan honderd suggesties ingediend bij team Planning en Ontwikkeling. Met PVDA Heist-op-den-Berg steunen we de buurtbewoners en de jeugdbeweging.

We willen hen helpen met nog eens minstens 100 actiemails in te sturen. Samen kunnen we de buurt opwaarderen en de combinatie van kernontwikkeling en bosbehoud mogelijk maken!

 

  • Lees hier meer over de reeds gevoerde strijd van Chiro Heist-Centrum.
  • Bekijk hun uitgebreide suggestieformulier hier.

 


Help ons het speelbos te redden
Al 176 mails verzonden, op naar 200!
Klik op de knop en verstuur je actiemail.
PVDA Heist staat in BCC.
Deze teller wordt regelmatig handmatig geüpdatet.

Doe je mee?