Heist-op-den-Berg is een mooie gemeente met de voorzieningen van een stad en de geneugten van het platteland. Heist-op-den-Berg doet het hierdoor beter dan verschillende  vergelijkbare gemeenten. Het is hier aangenaam wonen en daar mogen we best fier op zijn.

Toch lopen ook in Heist heel wat dingen mis. Armoedecijfers stijgen, kleine handelaars worden vervangen door grote ketens, deelgemeenten worden verwaarloosd, busverbindingen zijn ontoereikend, onveilige wegen voor zwakke weggebruikers, nieuwe verkavelingen in watergevoelig gebied, gestegen onroerende voorheffing, zware uitgaven voor afvalophaling, voor wonen … Het zijn maar enkele voorbeelden.

De keuzes die in Heist worden gemaakt staan niet altijd ten dienste van de inwoners. We hebben nood aan een sociaal beleid dat de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen, dat de belastingen voor de gewone werkende mensen niet verhoogt en de dienstverlening aan de bevolking versterkt in plaats van afbouwt.

Met de PVDA Heist-op-den-Berg bouwen wij aan een gemeente op mensenmaat. Daarom willen wij een kritische en constructieve stem van onderuit brengen in de gemeenteraad in 2018. Wij willen een stem zijn voor de werkende mensen, de jongeren en de mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Wij willen ook de stem laten klinken van de vele mensen in onze gemeente die elke dag hun nek uitsteken: die mee hun schouders zetten onder sociale projecten, die actief zijn in armoede-organisaties, oudercomités, milieuorganisaties en in bewonersvergaderingen. Participatie als uitgangspunt, want enkel door samen te werken wordt verandering mogelijk. Daarom starten we nu met een grote gemeentedialoog die als basis zal dienen voor ons verkiezingsprogramma.

Onze visie reikt verder dan de gemeentegrenzen. We willen ook de  stem van onderuit laten klinken in Geel, Mechelen, Turnhout … Zo brengen we in 2018 een sociale golf teweeg die in 2019 zal leiden tot de eerste parlementszetels voor de PVDA in Vlaanderen. #JoinTheWave