Inleiding

Beeld je een gemeente in met voldoende betaalbare kinderopvang, in kindercrèches, na school, in de vakanties, dicht bij huis. Een gemeente waar je kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Een gemeente waar je je geen zorgen hoeft te maken over de rusthuisfactuur van je dementerende moeder. Een gemeente waar stipt en regelmatig openbaar vervoer een echt alternatief wordt voor de auto. Beeld je een gemeente in zonder sluikstort en zwerfvuil en met betaalbare en regelmatige afvalophaling aan huis. Beeld je een gemeente in waar armoede geen kans heeft.

Als we de uitdagingen van vandaag en morgen echt willen aanpakken, dan hebben we meer nodig dan een goedbedoelde maatregel hier of daar. Dan moeten we geen komma’s veranderen, maar moeten we de gemeente veranderen. Geen gerommel in de marge, maar een daadkrachtig beleid met een visie die verder reikt dan de eerst volgende bestuursperiode. Wij zijn niet bezig met de postjes en de macht verdelen. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met onze gemeentevisie. Om dit programma te maken, hebben wij de Grote Bevraging georganiseerd bij 525 inwoners van Heist-op-den-Berg. We trokken met de PVDA van deur tot deur in de verschillende deelgemeenten. We vroegen wat er anders kan en wat er beter moet in Heist-op-den-Berg. Op die manier toetsen wij ons programma. We betrekken de mensen: dat is ons DNA. Er is geen enkele partij die dat doet zoals wij.

Bij de PVDA noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen op in de gemeente (straat). Die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen (raad). Dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de gemeente (straat). En ondertussen mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. Kleine dingen en grote dingen. Wij geloven in de kracht van mensen.

De PVDA doet op een heel eigen manier aan politiek. Onze politici leven aan een gemiddeld inkomen en staan hun zitpenningen af aan de partij. Zo houden we postjesjagers buiten. En zo vervreemden PVDA-verkozenen nooit van de mensen die hen verkozen hebben. Dat onze principes niet veranderen ‘eens je verkozen bent’ bewijzen onze gemeenteraadsleden die we al jaren hebben in Antwerpen, Zelzate of Luik. Dat bewijzen ook onze parlementsleden, zoals Raoul Hedebouw, die de stem van het gewone volk naar het parlement brengt. Of dat zien we ook bij onze dokters die al meer dan 40 jaar gratis kwaliteitsvolle geneeskunde leveren in de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, voor een gemiddeld loon. Onze politici luisteren naar de mensen en bouwen samen met hen de kracht op die dingen kan veranderen. Want een tegenmacht opbouwen blijft de essentie. Kijk maar naar het afvoeren van de Turteltaks. De PVDA startte een massale petitieactie en legde klacht neer voor het Grondwettelijk Hof. Samen oefenden we voldoende druk uit om de Turteltaks te laten afschaffen.

Ons programma komt dus van de Heistenaren zelf. Het is geen verre utopie, maar wel een dringende noodzaak om de prioriteiten terug juist te stellen. We hebben nood aan een rechtvaardig en sociaal beleid, waarbij de keuzes die in Heist worden gemaakt, ten dienste moeten staan van alle inwoners. Het is het programma van iedereen die opkomt voor een gemeente op mensenmaat.

De Grote Bevraging: unieke dialoog met 525 Heistenaars

In september 2017 startte de PVDA haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met de grootste bevraging in Heist ooit. Vijf maanden lang trokken vrijwilligers door het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan de mensen. Maar liefst 525 Heistenaars namen de tijd om hun gedacht te geven over wat anders moet in de gemeente. Zij kregen vragen over verschillende thema’s: zorg en gezondheid, kinderen, jongeren en onderwijs, milieu en natuur, wonen, armoede, mobiliteit, openbaar vervoer, democratie, sport, cultuur en vrije tijd, handel en werk.

De zorg voor onze kinderen en jongeren is de topprioriteit voor de Heistenaar. De belangrijkste eis die uit de bevraging kwam is de vraag naar kleinere klassen. Maar ook de vraag naar meer en betaalbare kindercrèches en opvang voor en na school en opvang in de vakanties, scoort hoog.

Een goede en betaalbare zorg, afschaffing van de kosten voor afvalophaling en betere mobiliteit zijn de andere grote prioriteiten die in de bevraging duidelijk werden.

In het voorliggende programma laat ons sociaal project zich nu al zien in concrete voorstellen en ideeën. Ze kunnen niet allemaal op korte termijn gerealiseerd worden, maar een programma moet ook verder durven denken dan de eerst volgende bestuursperiode. Het moet ook een visie uitstralen op de gemeente van de toekomst, waarvoor vandaag de eerste stappen moeten gezet worden.

 

Jeroen Spruyt

Lijsttrekker PVDA Heist-op-den-Berg