2 - Hilde Graré

Sociaal werkster

Hilde is 56 jaar en woont in Hallaar. Hilde was tijdens haar beroepsloopbaan actief als sociaal werkster in de bejaardenzorg. Ze was ook vormingsmedewerkster bij het ABVV. Door een chronische ziekte kan ze haar engagementen daar niet verder zetten. Niettemin ligt het welzijn van de mensen haar nog steeds nauw aan het hart.

Haar hobby's zijn reizen, lezen, koken.