Heist heeft alles!

Op zaterdag 27 januari hield PVDA Heist-Op-Den-Berg haar nieuwjaarsreceptie in het CC Zwaneberg. De avond stond helemaal in het teken van de komende verkiezingstijd. In 2018 wil de PVDA ook in Heist-Op-Den-Berg een verkozene halen. Lees hier de speech van lijsttrekker Jeroen Spruyt.

 

Heist heeft alles!

Enkele jaren geleden kwam er een Heistenaar aan bod in een of andere nieuwsuitzending. Ik weet niet meer wie dit was of waarover de uitzending ging, maar ik herinner me wel nog heel goed wat hij zei. Schaatsbaan, zwembad, cultureel centrum, bibliotheek, … Heist heeft alles!

Ja, het is een sentiment dat velen herkennen en om eerlijk te zijn heb ik nog maar weinig mensen gehoord die Heist geen aangename plek vinden om te wonen. Het is waar. Heist-op-den-Berg is een mooie gemeente met de voorzieningen van een stad en de geneugten van het platteland. Het is hier aangenaam vertoeven en daar mogen we best trots op zijn.

Toegegeven, ook ik herken dat gevoel. Ik ben geboren en getogen in Heist en ik heb het geluk gehad om hier een zorgeloze jeugd te beleven. Zorgeloos is natuurlijk geen synoniem van gemakkelijk, maar dat heb ik voor een deel ook aan mijzelf te danken. Ik was nogal koppig en kritisch. Zeker toen ik begon te puberen. Ik was snel geraakt door onrecht. Ik zag heel wat dingen mislopen in België, in Europa en in de wereld. Ongelijkheid, klimaatproblemen, oorlog en geweld, noem maar op.

Met een wereld vol onrecht stond ik, tot voor kort, weinig stil bij gemeentepolitiek. In vergelijking tot andere gemeenten deed Heist het goed en om een of andere reden weerhield mij dat ervan om mijn kritische bril op te zetten.

Nu zet ik die bril wel op en zie ik dat er in Heist heel wat dingen niet kloppen.

Ik ben niet de enige die dit ziet. Met de PVDA zijn we gestart met een grote bevraging om te peilen waar Heistenaren van wakker liggen en we zijn hierover met meer dan 500 mensen in dialoog gegaan. De resultaten moeten we nog verwerken, maar we hebben wel al een eerste idee waarover de Heistenaar zich bezorgd maakt.

Armoede: de armoedecijfers stijgen. Bijna 9 procent van de jonge kinderen groeit op in kansarme gezinnen. Meer dan een verdubbeling de laatste 10 jaar.

Verkeer en fietspaden: al meer dan 30 jaar worden er, tevergeefs, acties gevoerd voor veiligere verkeersomstandigheden en fietspaden.
Busverbindingen: zijn ontoereikend en worden afgebouwd in plaats van uitgebreid.
Wonen wordt onbetaalbaar: maak een punt van betaalbaar wonen.

Wat vaststaat, is dat de keuzes die in Heist worden gemaakt niet altijd ten dienste staan van de inwoners. We hebben nood aan een sociaal beleid dat de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen, dat de belastingen voor de gewone werkende mensen niet verhoogt en de dienstverlening aan de bevolking versterkt in plaats van afbouwt.

Met de PVDA Heist-op-den-Berg bouwen wij aan een gemeente op mensenmaat. Wij willen een kritische en constructieve stem van onderuit brengen in de gemeenteraad in 2018. Wij willen een stem zijn voor de werkende mensen, de jongeren en de mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Wij willen ook de stem laten klinken van de vele mensen in onze gemeente die elke dag hun nek uitsteken: die mee hun schouders zetten onder sociale projecten, die actief zijn in armoede-organisaties, oudercomités, milieuorganisaties en in bewonersvergaderingen.

Democratie is voor ons meer dan om de zoveel jaar een bolletje kleuren. De gemeente zou het dichtst bij de mensen moeten staan en daarom nemen we participatie als uitgangspunt. Mensen betrekken is belangrijk, want enkel samen kunnen we dingen veranderen.

In 2018 gaan we dus volop voor die eerste zetel en daarvoor hebben we jullie nodig.

We hebben jullie nodig om onze nieuwe affiches over een gemeente op mensenmaat, wonen, ouderenzorg, armoede aan je venster te hangen. We hebben kandidaten nodig op onze lijst, we willen een sterke lijst, en dat willen we met een diversiteit van kandidaten ook duidelijk maken: jongeren en ouderen, studenten, werkenden en werkzoekenden … We hebben jullie nodig om onze folders te bussen in Heist-Op-Den-Berg. We hebben jullie nodig om mee naar markten en pleinen te gaan. Elke babbel met je familie en vrienden over de PVDA, het delen van artikels op Facebook helpt. Je kan ook steunen door lid te worden of wat financiële steun te geven.

In maart organiseren we een avond waarop de resultaten van de bevraging worden voorgesteld, iedereen is alvast welkom.

Bedankt aan alle aanwezigen. Bedankt de steun en inzet van alle vrijwilligers en sympathisanten! En laten we klinken op een strijdbaar 2018.